Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Strategian toimenpiteiden analyysi osana talouden tasapainotusta

MliDno-2019-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustossa 18.3.2019 § 35 (liite 3) aineistossa olleessa palvelusuunnitelmaesityksessä on lopussa korissa E nostettu esillepalvelusuunnitelmavalmistelussa linjaamattomia sopeutuskeinoja koskien hyväksyttyä Mikkelin kaupunkistrategiaa 2018-2021 sekä strategian toteutukseen liittyviä strategisia ohjelmia. Esityksen mukaan

  • kaupungin strategia on otettava uuteen tarkasteluun, kun talouden uudelleenohjelmoinnin linjaukset on tehty
  • kaupungin strategian ohjelmien toimenpiteistä osa soveltuu hyvin talouden uudelleenohjelmointiin ja tiukempi taloudenpito jopa edistää niitä, mutta osa edellyttäisi selkeitä taloudellisia satsauksia, jotka eivät liene realistisia
     

Asian tarkasteluun liittyvä tausta-aineisto on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunkistrategiaan kirjatuista tavoitteista ja toimenpiteistä suhteessa hyväksyttyihin palvelusuunnitelmalinjauksiin ja päättää asian mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunkistrategiaan kirjatuista tavoitteista ja toimenpiteistä suhteessa hyväksyttyihin palvelusuunnitelmalinjauksiin ja päättää asian mahdollisesta jatkovalmistelusta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että kohtaan 3. Kaupungistuminen - tehdään seuraavaa tekstimuutos: ”joukkoliikenteen maksuttomuutta laajennetaan vuodenkokeilulla koskemaan yli 65 vuotiaita, kokeilu aloitetaan vuoden 2020 aikana”.  Kaupunginhallitus päätti, että muutosesityksestä päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että seuraava asiaa koskeva kaupunginhallituksen (ylimääräinen) kokous pidetään 27.6.2019 klo 8.00.

Merkitään, että asian käsittely keskeytettiin klo 15.05 ja käsittelyä jatkettiin klo 16.00. Kaupunginhallituksen kokous oli tämän aikaa tauolla.

Merkitään, että Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus keskustelee kaupunkistrategiaan kirjatuista tavoitteista ja toimenpiteistä suhteessa hyväksyttyihin palvelusuunnitelmalinjauksiin ja päättää asian jatkovalmistelusta.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi valmisteluohjeeksi jatkaa talouden sopeutustoimenpiteiden selvittämistä. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että se on aloittanut keskustelun kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2019 § 35 hyväksytyn toimenpidealoitteen täytäntöönpanoa varten, mihin asiaan palataan elokuussa kaupunginhallituksen talousseminaarin yhteydessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen, henkilstöjohtaja Maria Närhinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hallintojohtaja Ari Liikanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että pykälät 292 ja 293 käsiteltiin samanaikaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.