Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia 4.6.2019
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.6.2019
  • Lupa- ja valvontajaosto 13.6.2019
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2019
  • Kaupunkiympäristölautakunta 18.6.2019
     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.