Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

  • nimesi St Michel-raveihin kaupungin nimikkolähtöön loimitukseen kaupungin edustajiksi Soile Kuitusen, Jarno Strengellin, Jyrki Koivikon, Arto Seppälän, Jukka Pöyry, Mali Soinisen ja Kirsi Olkkosen
  • kävi läpi seminaarin 19.-20.8.2019 ohjelmaluonnoksen.
  • merkitsi tiedoksi valtakunnan hallituksen kiertueen hallitusohjelmaan liittyen, Mikkelissä pe 19.7.2019

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.