Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 12.6.2019
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky
  - valtuuston pöytäkirja 13.6.2019
  - hallituksen pöytäkirja 19.6.2019
   
 • Korkeimman oikeuden lehdistötiedote ja tuomio S2016/960 kilpailuoikeudellisessa vanhingonkorvauksessa

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.