Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Armi Salo-Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 29.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.