Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 428 Valtuustoaloite aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksien selvittäminen kaupungin kiinteistöissä

MliDno-2018-2375

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Arto Seppänen ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungilla on lähivuosina edessä historian mittavin uudisrakentaminen omistamissaan kiinteistöissään. Aurinkovoima on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava sähkön- ja lämmöntuotantotapa. Aurinkopaneelien hinta on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 70 prosenttia. Tämän lisäksi järjestelmät ovat kehittyneet.

Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Suomessa riittää valoa energiatuotantoon. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, Suomessa aurinkoenergia toimii itseasiassa hyvin. Nykyisin päästään jopa  Saksan lukuihin. Maalis - lokakuu on aurinkosähkön kannalta parasta aikaa Suomessa. 

Mikkelin kaupunki voi selvityksessä hyödyntää alueen sähköyhtiöiden osaamista ja myös alueella toimivien aurinkopaneeliyhtiön osaamista ja tuotteita.

Esitän selvityksen tekemistä aurinkopaneelien käyttömahdollisuuksista Mikkelin kaupungin omistamissa kiinteistöissä uudisrakennuksia suunniteltaessa, peruskorjattaessa tai laajennettaessa vanhoja kiinteistöjä.

Arto Seppälä sd
Paavo Barck, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jenni Tissari, Jarno Strengell"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.