Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Valtuustoaloite: Valtuustokokouksen kokouspalkkioista poistetaan 50 %:n korotus kolmen tunnin jälkeen

MliDno-2018-2380

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Juhani Oksman esitti 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Aloite valtuuston kokouksen 50 %:n kokouspalkkion korotus 3 tunnin ylittävältä ajalta on poistettava kaupungin hallintosäännöstä.

Juhani Oksman
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue/Ari Liikanen, Jukka Savolainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.