Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§ 1 Talousarviolainojen ottaminen vuonna 2018, 20.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, markku.aholainen@live.com

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.