Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Oppilaitostunnuksen hakeminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle

MliDno-2018-2457

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa on päivitetty (OKM/9/53/2018).  Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia (entinen Otavan Opiston liikelaitos) toteuttaa mm. vapaan sivistystyön koulutusta ja toimintaa sekä sisäoppilaitosmuotoista aikuisten opetussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta Otavan Opistossa (kansanopisto, oppilaitostunnus 01667) sekä lukiokoulutusta Nettilukiossa. Mikkelin kaupunki hakee Tilastokeskukselta oppilaitostunnusta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle.

Oppilaitostunnushakemus ja Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupa liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki hakee Tilastokeskukselta oppilaitostunnusta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukiolle liitteenä olevalla hakemuksella.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Tilastokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö/hallitusneuvos Kotaniemi, Otavia, talouspalvelut, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.