Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 424 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.1. - 30.6.2019

MliDno-2017-1306

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1. -​ 30.6.2019:

Kv klo 17.00 Lisätietoja Kh klo 14.00 Lisätietoja
    7.1.2019 Suunnittelukokous
    14.-15.1.2019               Seminaari palvelusuunni-
telmasta + kokous
    21.1.2019  
28.1.2019 Päätetty
18.6.2018 § 59
   
4.2.2019
klo 18.00
Iltakoulu 4.2.2019  
    11.2.2019  
18.2.2019      
    4.3.2019  
    11.3.2019  
18.3.2019      
    25.3.2019 Tilinpäätös
    8.4.2019 Suunnittelukokous+
kh varapv
    15.4.2019  
29.4.2019

iltakoulu +
mahdollinen kokous

   
    6.5.2019 Suunnittelukokous
    13.5.2019  
20.5.2019      
    27.5.2019  
    3.6.2019  
    10.6.2019  
17.6.2019
klo 12.00
Tilinpäätös    
    18.6.2019 Varapäivä


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • ma 28.1.2019 (päätetty 18.6.2018 § 59)
  • ma 18.2.2019
  • ma 18.3.2019
  • ma 29.4.2019 mahdollinen kokous
  • ma 20.5.2019
  • ma 17.6.2019 klo 12.00, tilinpäätös


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että

  • iltakoulu 4.2.2019, klo 18.00
  • Iltakoulu 29.4.2019 


Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että kokousaikatauluun lisätään 1.4.2019 kokous (tilinpäätös) ja 25.3.2019 muutetaan varapäiväksi. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.