Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
    - valtuuston pöytäkirja 15.11.2018
     
  • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös pysäköintivirhemaksua koskevasta oikaisuvaatimuksesta

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.