Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kaupunginhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Processing Finland Oy:n valitus

MliDno-2015-2057

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Processing Finland Oy teki valituksen Naisvuoren uimahallin allaslaiteurakan hankitapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi hankinnasta tehdyn valituksen 4.7.2017 tekemällään päätöksellä. Asian käsittely jatkuu nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonne Processing Finland Oy on jättänyt valituksen edellä mainitusta markkinaoikeuden päätöksestä. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettava vastine on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus päättää antaa oheisen vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa 4080/3/17.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.