Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kaupungin vaakunan käyttöohje

MliDno-2017-1958

Kuvaus

Kuntalain 5 §:n mukaan kunnalla voi olla valtuuston hyväksymä kunnanvaakuna, jonka käyttöä valvoo kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen.

Voimassa oleva Mikkelin kaupungin vaakunan käyttöohje on vuodelta 1957 (kaupunginhallitus 11.3.1957, 522 §).

Vaakunan käyttöohje on päivitetty vastaamaan kaupungin nykyistä toimialaa niin, että ohjeesta on poistettu vanhentuneet tiedot, muun muassa viittaukset maistraattiin ja raastuvanoikeuteen. Samalla vaakunan käyttöluvan myöntäminen siirretään kaupunginhallitukselta kaupunginjohtajalle.

Muusta kaupungin ulkoisesta ilmeestä on ohjeet kaupungin graafisessa ohjeistossa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt nykyisen silhuetti-ilmeen ja tekstilogon vuonna 2012. Niiden käyttöä tarkentava graafinen ohjeisto on päivitetty keväällä 2017. Ohje on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/viestintä.

Luonnos vaakunan käyttöohjeeksi ja sitä tarkentavaksi soveltamisohjeeksi on liitteenä. Soveltamisohje on tarkoitus tarkistaa aina graafisen ilmeen päivittämisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vaakunan käyttöohjeen ja sitä tarkentavan soveltamisohjeen. Soveltamisohje tarkistetaan aina graafisen ilmeen päivittämisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Viestintätiimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.