Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Vaalijalan kuntayhtymä
    - hallituksen pöytäkirja 6.9.2017
     
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
    - hallituksen pöytäkirja 7.9.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.