Kaupunginhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenten päivittäminen

MliDno-2017-138

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin edustajina Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmässä ovat olleet

jäsen Seija Kuikka, varajäsen Arto Seppälä
jäsen Satu Taavitsainen, varajäsen Mauri Miettinen

11.9.2017 tullut nimeämispyyntö, jossa pyyydetään päivittämään ohjausryhmän edustajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edusajat Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmään Markku Aholaisen, varalle Soile Kuitusen ja Seija Kuikan, varalle Jyrki Koivikon.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamo

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.