Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Omaisuus- ja vahinkovakuutusten kilpailuttaminen

MliDno-2019-2194

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Vakuutusmeklarilta saadun tiedon mukaan Mikkelin kaupungin nykyinen vakuutusyhtiö Protector on nostamassa kaupungin omaisuus- ja vahinkovakuutusten hintatasoa kokonaisuutena 80 % nykytasosta.

Huomattavan hintatason nousun vuoksi ko. vakuutukset on aiheellista kilpailuttaa uudelleen mahdollisimman nopealla aikataululla. Edellisen kerran vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa talous- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan omaisuus- ja vahinkovakuutusten kilpailutuksen.

Tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, ettei tarjouspyyntöasiakirjoja tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja samalla tässä yhteydessä tarvittaessa kilpailutetaan työtapaturmavakuutukset.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousjohtaja, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.