Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Kaupunginhallituksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 19. kohta