Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Työ- ja elinkeinoministeriö
    - alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettamispäätös 14.11.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.