Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Anttolan aluejohtokunta 24.2.2020
  • Suomenniemen aluejohtokunta 25.2.2020
  • Kaupunkiympäristölautakunta 5.3.2020
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 17.3.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi merkitään tiedoksi, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöstä pääurakoitsijan sopimuksen purkamisesta.  


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.