Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Mikkelin kaupungin toimielimien kokoustaminen koronavirustilanteen aikana

MliDno-2020-671

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset (tartuntalain nojalla), joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskevat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 klo 24 asti. 

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Toimenpiteiden tarkoitus on uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian rajoittaminen. Määräykset ovat voimassa 18.3.-13.4.2020 välisen ajan ja korvaavat 13.3.2020 annetut määräykset.

Määräys ei kunnallisen päätöksenteon osalta koske lautakuntien ja hallitusten kokouksia, koska ne eivät ole yleisölle avoimia. Valtuuston kokouksen voi järjestää, jos paikan päälle ei päästetä yleisöä seuraamaan kokouksen kulkua. Kokouksen julkisuus voidaan toteuttaa verkkolähetyksenä.

Useat kunnat ovat kuitenkin vapaaehtoisesti rajoittaneet toimielimien kokousten järjestämisiä. 

Kaupunginhallitus testaa kokouksen yhteydessä sähköisen kokouksen järjestämisestä ja kokemusten perusteella linjaa kokouksessaan 30.3.2020 järjestelmän käyttöönotosta kaupungin toimielimien kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään normaalisti, mutta järjestetään kaupunginvaltuuston salissa määräyksen aikana.

Lisäksi kaupunginhallitus suosittaa, että 

  • kaupungin vaikuttamistoimielimet eivät kokoonnu, 
  • kaupungin lautakunnat kokoontuvat vain, jos on kiireellisiä ja välttämättömiä käsiteltäviä asioita ja kokoukset järjestetään kaupunginvaltuuston salissa,
  • toimielimien iltakouluja (vast.) ei järjestetä,
  • kaupunginvaltuusto ei kokoonnu huhtikuussa.
     

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että jos kokoukset voidaan toteuttaa jatkossa sähköisesti, toimielimien kokouksia voidaan järjestää normaalisti. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.