Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kuorma-autokartellia koskevaan kanteeseen osallistuminen.

MliDno-2020-674

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Euroopan komissio on todennut, että viisi eurooppalaista kuorma-autovalmistajaa on rikkonut Euroopan Unionin kilpailulainsäädäntöä muodostamalla laittoman kartellin. Kartelli on koskenut vuosina 1997 – 2013 hankittuja kuorma-autoja.

Asianajotoimisto Hausfeld on valmistelemassa kannetta kuorma-autokartelliin liittyen.  Asianajotoimiston kartelliin voivat liittyä yksityishenkilöt, yritykset ja julkisyhteisöt. Asianajotoimisto on ilmoittanut, että se vastaa oikeudenkäynnin aiheuttamista oikeudenkäyntikuluista myös siinä tilanteessa, että se häviäisi oikeusjutun. Oikeuspaikkana kanteelle on Hollanti ja oikeudenkäynti tapahtuu paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Asianajotoimisto on mainoksissaan ilmoittanut kanteeseen osallistumisen olevan osallistujille riskitöntä. Tämän lupauksen paikkansa pitävyyttä ei kuitenkaan ole pystytty varmistamaan. Kuntaliitto ei pystynyt ottamaan kantaa, onko ulkomaalaiseen oikeuskäytäntöön perustuva järjestely oikeasti täysin riskitön.

Jos asianajotoimisto häviäisi oikeusjutun, tulisivat oikeudenkäyntikulut sen vastattavaksi. Ei ole täysin varmaa, riittäisikö asianajotoimiston taloudellinen kantokyky vastaamaan oikeudenkäyntikuluista. Jos asianajotoimisto ajautuisi maksuvaikeuksiin, on mahdollista, että kulut tulisivat kanteeseen osallistuvien tahojen maksettavaksi. Kanteeseen osallistumiseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen useat kaupungit ovat päättäneet olla osallistumatta kanteeseen. Mikkelin kaupunkikonsernissa on arvioitu, että kanteen menestyessä korvaussumma voisi olla enimmillään noin 200 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei Mikkelin kaupunki osallistu asianajotoimisto Hausfeldin ajamaan kuorma-autokartellia koskevaan kanteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.