Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteet, Mikkelin kaupunki

MliDno-2020-671

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Jouni Riihelä esittelee kaupunginhallitukselle kaupungin toteuttamat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet.

Kaupunginhallituksen olisi tarkoituksenmukaista linjata miten jatkossa kaupunginhallitusta informoidaan tilanteen kehittymisestä sekä toteutettavista toimenpiteistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toteutuneet toimenpiteet ja tilannekatsauksen sekä päättää mahdollisista lisätoimenpiteistä.

Liksäksi kaupunginhallitus toteaa, että pandemiatilannetta seurataan kaupunginhallituksen kokouksissa sekä kaupunginhallituksen jäsenille lähetetään sähköpostilla häiriötilanteen johtoryhmän tilanneraportit. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että listaan lisätään valtuustoryhmän puheenjohtajat.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.