Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokoksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.