Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Itä-Suomen päihdehuollon ky
    - hallituksen pöytäkirja 8.1.2020
     
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky
    - hallituksen pöytäkirja 12.3.2020

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.