Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen

MliDno-2015-1348

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöjohtajan virka on ollut avoimena 1.8.2015 alkaen. Kaupungin johtoryhmässä on arvioitu, että viran täyttäminen on välttämätöntä henkilöstön kokonaisvaltaisen johtamisen ylläpitämiseksi. Henkilöstöjohtajaa tarvitaan mm. esimiestyön kehittämiseen, esimiesten koulutukseen esimiestaidoissa sekä henkilöstöstrategian ajanmukaistamiseen ja sen jalkauttamiseen. Lisäksi johtoryhmä totesi, että henkilöstöjohtajan tehtävien hoitaminen tuloksia tuottavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla ei ole mahdollista toteuttaa OTO:na kenenkään viranhaltijan toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran välittömästi haettavaksi ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut/Anne Ahonen