Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Eron myöntäminen maakuntavaltuuston varajäsenelle ja uuden varajäsenen nimeäminen

MliDno-2015-1874

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maakuntaliiton perussopimuksen 13 § mukaan

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty laissa erikseen. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että edellä 3. momentissa tarkoitettu suhteellisuusperiaate ei valinnan johdosta muutu.

Koska Pauliina Viitamiehelle on myönnetty ero kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 25.5.2015 § 48 ja hänet on maakuntaliiton edustajainkokouksessa 8.4.2013 valittu maakuntavaltuuston varajäseneksi, on hän menettänyt vaalikelpoisuutensa maakuntavaltuuston ja hänen tilalleen on valittava henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

-  toteaa Pauliina Viitamiehen menettäneen vaalikelpoisuutensa maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävään kaupunginvaltuuston myönnettyä hänelle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 25.5.2015

-  valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.