Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

  • Satu Taavitsainen esitti, että kaupungin edunvalvontamuistio päivitetään ja ehdotti sen nimeksi muutettaisiin Mikkelin kaupungin tavoitteet hallitusohjelman neuvotteluihin.
  • kaupunginlakimies Jukka Savolainen selosti Mikkelipuistoyhdistys ry:n tilannetta kaupunginhallitukselle.


Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Juha Vuori poistuivat kokouksesta ennen Mikkelipuistoyhdistys ry:n asian käsittelyä.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat