Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kumppanuussopimus Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa 2019

MliDno-2018-1059

Valmistelija

  • Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2020, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019.

Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 10 000 euroa/kausi. Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Keilahalli Oy:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat