Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Itä-Suomen päihdehuollon ky
    - yhtymähallituksen pöytäkirja 7.11.2018
    - yhtymävaltuuston pöytäkirja 28.11.2018

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat