Kaupunginhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Harkinnanvarainen palkaton vapaa säästösyillä ajalle 1.2.-31.12.2019

MliDno-2019-220

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, vt. henkilöstöjohtaja, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Osana henkilöstösäästöjä henkilöstöpalvelut on valmistellut tilapäisen ohjeen harkinnanvaraisista palkattomista sästösyillä. Asiaa on esitelty YT neuvottelukunnalle 16.1.2019  § 56. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämiseen ajalla 1.2. – 31.12.2019 seuraavilla ehdoilla:

  • Kannustimena harkinnanvaraisten vapaiden pitämiseen työnantaja tarjoaa bonusta, jolla vapaan ajalta palkkaa vähennetään 85 %.
  • Säästösyistä pidettäviä palkattomia voi pitää 30 kalenteripäivää .
  • Palkattomien ajalle ei saa ottaa sijaista. Opettajien kohdalla voidaan myöntää palkattomia säästösyistä, jos sijaisuus voidaan hoitaa kokonaisuudessaan noudattaen OVTES osio A 24 §:ää.
  • Palkaton anotaan ESS7 järjestelmästä  koodilla ”palkaton säästösyistä”.
  • Palkattomat vapaat on pidetään vuoden 2019 aikana. Palkan vähentäminen tapahtuu viimeistään tammikuun 2020 tilistä.
  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat eivät saa johtaa siihen, että vuosilomia jätetään säästöön.
  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat anotaan kaupungin yleisten, harkinnanvaraisten palkattomia vapaita koskevien periaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että harkinnanvaraisia  palkattomia säätösyillä pidetään henkilöstöpalvelujen antamien ohjeiden mukaisesti ajalla 1.2.-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat