Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo-Oksa ja Petri Pekonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 20.6.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Armi Salo-Oksa ja Jukka Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.