Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

  • Suomenniemen aluejohtokunta on kutsunut Mikkelin kaupunginhallituksen vierailulle Suomenniemelle 23.7.2019. Viimevuotiseen tapaan käynnissä on tuolloin Suomenniemi-viikko.
  • Kaupunginhallituksen seminaari 19.-20.8.2019 päätettiin järjestää Kuopiossa. Aiheina talousarvion raami 2020 ja Kuopion elinvoimahankkeet, erityisesti matkailu.
  • Päätettiin kutsua Stadiumin hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi vierailemaan kaupunginhallituksessa.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.