Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Kuntamaisema-ohjelmasta luopuminen

MliDno-2019-1312

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalvelut esittää, että Kuntamaisema-ohjelmasta luovutaan talousarviossa 2020, koska se ei enää tuota riittävää lisäarvoa 30.000 euron vuotuisiin kustannuksiin nähden. Talousarviossa 2020 esitetään suoritemäärät ja yksikön kustannukset, mutta Kuntamaisema-ohjelman maisemataulukoiden kaltaisia suoritekustannuksia ei saada käyttöön vielä vuoden 2020 aikana. Meidän IT ja talous Oy:n eli Meitan johdolla yhteistyössä Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa kehitetään yhteistä tiedolla johtamisen mallia laajempiinkin raportointitarpeisiin. Sen yhteydessä arvioidaan myös Kuntamaiseman korvaavaa suoritekustannuslaskennan kehittämistä yhteistyössä Meitan, Joensuun ja Lappeenrannan kanssa.

Koska vuoden 2019 talousarvio on laadittu ohjelman maisemataulukoita hyödyntäen, esitetään taulukot vielä viimeisen kerran vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kuntamaisema-ohjelmasta luopumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.