Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.