Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Kaupunginjohtajan lomat 2019

MliDno-2017-1321

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018-31.3.2019 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on vahvistamatta lomavuoden 2018 vuosilomaa 7 päivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää lomavuoden 2018 vuosilomien vahvistamista seuraavasti:

  • 4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
  • 8.-14.7.2019 (5 päivää)


sekä lomavuoden 2019 vuosilomien vahvistamista ajalle

  • 15.7.-6.8.2019 (17 päivää)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kirsi.olkkonen@outlook.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

Lomavuosi 2018

  • 4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
  • 8.-14.7.2019 (5 päivää)


Lomavuosi 2019

  • 15.7.-6.8.2019 (17 päivää)


Lomavuoden 2019 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 21 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Halonen, Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.