Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa 2019-2021

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla,​ kaupunginjohtajalla,​ palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielnten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin-​ ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-​Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: jatkaa entinen edustaja Jenni Tissari
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: jatkaa entinen edustaja Pekka Pöyry
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Mali Soininen
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta: jatkaa entinen edustaja Minna Pöntinen
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta: Jukka Pöyry

 

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, Mikkelin seudun ympäristölautakunta, Etelä-Savon pelastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.