Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 6.6.2019
   
 • Etelä-Savon Kampuskiinteistöt ky
  - yhtymäkokouksen pöytäkirja 8.5.2019
  - hallituksen pöytäkirja 20.5.2019
   
 • Mikkelin kaupungin nuorisovaltuuston pöytäkirja 10.6.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.