Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 428 Tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankinta ajalla 1.4.2020 - 31.3.2024

MliDno-2019-2102

Valmistelija

  • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi
  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta- arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarengas, jonka muodostavat Mikkelin kaupunki, Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Etelä- Savon Koulutus Oy, Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ESSOTE, Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Otavia, Mäntyharjun kunta, Palvelukeskus Kuharanta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta, Suomen Nuoriso- opisto, Palvelutalo Annakoti ja Palvelutalo Pietarinpirtti tulevat kilpailuttamaan tuoreen leivän ja leipomotuotteet liitteenä olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisesti 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle.

Hankintamenettelynä on puitejärjestely, jossa on mahdollisuus tarjota vain osaa tuotteita ja vain osalle hankintarenkaan jäsenelle.Tarjoaja voi halutessaan tarjota tuotteita vain yhdelle hankintarenkaan jäsenelle. Hankintarengas tulee valitsemaan 3-12 toimittajaa puitejärjestelyyn.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön sisällöstä ovat nähtävissä tarjouspyyntöluonnoksesta.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen TAVA, TYVA, YMVA ja YRVA. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö HILMA- ilmoituskanavan kautta ja tarjouspyyntöluonnoksia koskevat kommentit on käsitelty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnoksen mukaisella periaatteella sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat