Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 424 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraava viranhaltijapäätös:

Kaupunginjohtaja
Talouspäätökset:
§ 5 Talousarviolainojen ottaminen vuonna 2019, 04.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat