Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 433 Oikaisuvaatimus, palkkasaatavan takaisinperintä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki


Käsitellyt asiat