Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Muita asioita ei ollut. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat