Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta

MliDno-2019-1445

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on ilmoittanut Mikkelin kaupungille mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta. Kunnan tulee ilmoittaa haettaville varoille sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus. Kuolinpesän nettovarat ovat perukirjan mukaan noin 89.000 euroa, sisältäen rahavaroja ja kiinteistön. Mikkelin kaupungin taidetyöryhmä on esittänyt, että se tarvitsisi varoja kaupungin taidekokoelmaan kuuluvien varastoituna olevien julkisten taideteosten uudelleen sijoittamiseksi. Näin julkisia taideteoksia voitaisiin korjata ja saattaa uudelleen esille, mikä on ollut taideteosten alkuperäinen tarkoitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hakea Valtiokonttorilta kuolinpesän varoja kaupungin taidekokoelmaan kuuluvien varastoituna olevien julkisten taideteosten uudelleen sijoittamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiokonttori, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat