Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokoksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat