Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Kaupunginjohtajan lomat 2019

MliDno-2017-1321

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomaoikeus lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018-31.3.2019 on 38 päivää. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja Halosella on vahvistamatta lomavuoden 2018 vuosilomaa 7 päivää.

Kaupunginjohtaja Halonen esittää lomavuoden 2018 vuosilomien vahvistamista seuraavasti:

 • 4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
 • 8.-14.7.2019 (5 päivää)


sekä lomavuoden 2019 vuosilomien vahvistamista ajalle

 • 15.7.-6.8.2019 (17 päivää)

Päätösehdotus

Esittelijä

Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kirsi.olkkonen@outlook.com

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

Lomavuosi 2018

 • 4.-5.4.2019 (pidetty 2 päivää)
 • 8.-14.7.2019 (5 päivää)


Lomavuosi 2019

 • 15.7.-6.8.2019 (17 päivää)


Lomavuoden 2019 vuosilomasta jää myöhemmin vahvistettavaksi 21 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja Timo Halosella on vahvistamatta 21 päivää lomavuoden 2019 vuosilomaa

Kaupunginjohtaja Halonen esittää vuosilomapäivien vahvistamista seuraavasti:

 • 22.10.2019 ja  24.-25.10.2019 9 (3 päivää)
 • 30.12.2019-6.1.2020 (4 päivää)
 • 2.-8.3.2020  (5 päivää)
 • 18.3.2020 ja 20.3.2020 (2 päivää)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Timo Halosen vuosilomat seuraavasti:

 • 22.10.2019 ja  24.-25.10.2019 9 (3 päivää)
 • 30.12.2019-6.1.2020 (4 päivää)
 • 2.-8.3.2020  (5 päivää)
 • 18.3.2020 ja 20.3.2020 (2 päivää)


Myöhemmin vahvistettavaksi jää 7 päivää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Esittelijänä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Hyyryläinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat