Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 431 Kaupunginhallituksen selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Amatsoni-taideteos asiassa

MliDno-2017-1979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi
Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 §35 jätettiin määräajassa yksi oikaisvaatimus. Lautakunnan päätös koskee Amatsoni tilateokselle myönnettyä avustusta. Oikaisuvaatimuksessa on vedottu mm. siihen, että avustuspäätös olisi tullut käsitellä uusien avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustushakemus on kuitenkin jätetty 26.9.2017 ja uudet toimintaohjeet ovat tulleet sovellettavaksi vasta vuoden 2018 alusta jätettyihin hakemuksiin. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös vedonnut siihen, ettei avustuksen hakijalta ole vaadittu mm. tilinpäätöstietoja. Vanhat avustusperiaatteet ovat melko lyhyesti määritellyt, eikä niissä edellytetä, että hakijan olisi esitettävä edellisen vuoden tilinpäätöstä tai toimintakertomusta. Vaikka mainittuja selvityksiä ei avustusperiaatteissa ole vaadittu, on viimeisimmät taloustiedot kuitenkin aina avustuksen saajilta edellytetty ennen kuin avustusta koskeva sopimus on allekirjoitettu. Näin tullaan menettelemään tässäkin tapauksessa. Samoin on erilaisten vaadittavien viranomaislupien osalta. Niitä ei edellytetä avustusperiaatteissa esitettäväksi, mutta käytännössä ne vaaditaan ennen kuin avustettavan tahon kanssa allekirjoitetaan avustukseen liittyvä sopimus. Sinänsä hanke täyttää myös uusien avustusperiaatteiden ehdot. Kyseessä on vahvasti alueen elinvoimaisuuteen liittyvä hanke ja se siis kohdistuu siten mikkeliläisiin. Tilateoksen hankkiminen taiteilijalta ja ylläpitokustannusten kattaminen esitetyllä tavalla ei tarkoita sitä, että hanke olisi suoraan sidoksissa liiketoimintaan. 

Oikaisuvaatimuksessa ei käy ilmi mitään muutakaan sellaista, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätös olisi aiheellista kumota.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hylkää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 § 35 tehdyn oikaisuvaatimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustuspäätöksestä 25.4.2018 §35 tehtii kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus hylkäsi kokouksessaan 11.6.2018. Asiasta on nyt valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja tehdystä valituksesta on pyydetty kaupunginhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon asiassa 01591/18/2299.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti 25.4.2018 myöntää Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaostolle 10 000 euron avustuksen Amatsoni-tilateosta varten. Lautakunnan päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus hylkäsi. Kaupunginhallituksen päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen 25.8.2019 antamallaan päätöksellä. Hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on nyt pyytänyt Mikkelin kaupungilta selitystä valituksen johdosta. Selitysluonnos on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupungihallitus päättää antaa liitteenä olevan selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa 4650/3/19.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat