Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 432 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, tontin vuokraaminen Orijärven rantatie 1

MliDno-2019-11

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungingeodeetti on päätöksellään 21.03.2019 § 53 päättänyt vuokrata Rantakylässä osoitteessa Orijärven rantatie 1 sijaitsevan tontin 491-​ 31-​ 100-​1 Mediset Hoivarakentajat Oy:lle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä otto-​oikeuttaan edellä mainittuun päätökseen. Kaupunginhallitus käsitteli asian, ja pysytti kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen. Kyseisestä kaupunginhallituksen päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus päätöksellään hylkäsi. Kaupunginhallituksen päätöksestä on jätetty valitus hallinto-oikeudelle ja hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa kaupunginhallitukselta. Lausuntoluonnos on tämän pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa dnro 02431/19/2299.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat