Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Liikkuva Mikkeli 2030 –ohjelmaan

MliDno-2019-1781

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 339 asianumero MliDno-2017-783 Valtuustoaloite liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi koko Mikkelin alueella, kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus käynnisti ”Liikkuva Mikkeli 2030” -strategian tekemisen ja valtuutti hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoamaan strategian valmistelutyöryhmän, johon kaupunginhallitus ei epähuomiossa nimennyt edustajaansa. Strategian tulee valmistua siten, että se on käytettävissä talousarvio 2021 valmistelussa.

Nyt sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue pyytää kaupunginhallitusta nimeämään keskuudestaan yhden edustajan Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään 26.11.2019 klo 13 - 15, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjausryhmään Pekka Pöyryn. 

Tiedoksi

Nimetty edustaja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat