Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Esko Torniaisen rahaston pankkitilien käyttöoikeudet

MliDno-2019-2154

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on Esko Torniaisen rahasto, joka on muodostettu 7.2.2001 kuolleen maanviljelijä Esko Torniaisen 29.4.1997 laatimasta testamenttilahjoituksesta. Rahastosta jaetaan testamentin mukaan vuosittain stipendi jokaiselle Ristiinan lukiosta ylioppilaaksi päässeelle oppilaalle. Lisäksi rahastosta jaetaan hakemusten perusteella stipendejä niille Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion päättäneille lahjakkaille oppilaille, jotka ovat saaneet opiskelupaikan johonkin ammattiin valmistavaan oppilaitokseen.

Rahastoa hoitaa hoitokunta, johon kuuluvat Mikkelin kaupunginhallituksen nimeämät kaksi (2) ristiinalaista luottamushenkilöä, Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja sekä rahaston asiamiehenä toimiva Suur-Savon Osuuspankin osoittama henkilö.

Mikkelin kaupungilla/Esko Torniaisen rahastolla on Suur-Savon Osuuspankissa seuraavat pankkitilit:

 • Tilinomistaja: Esko Torniaisen rahasto/Mikkelin kaupunki
  Käyttötili: FI04 5271 5240 1149 59
   
 • Tilinomistaja: Esko Torniaisen rahasto/Mikkelin kaupunki
  Jatkuva tuottotili: FI55 5271 5260 9065 73
   

Tilinkäyttöoikeudet ovat Reijo Särkällä ja Johanna Mäkelällä.

Esko Torniaisen rahaston hoitokunta on kokouksessaan 30.10.2019/§ 8 esittänyt tilinkäyttöoikeuksien poistamista Reijo Särkältä ja Johanna Mäkelältä. Samalla hoitokunta esittää, että rahaston tilien tilinkäyttöoikeudet annettaan Ristiinan yhteiskoulun rehtori Matti Hämäläiselle ja Ristiinan yhteiskoulun koulusihteeri Mirja Luntiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupungin/Esko Torniaisen rahaston Suur-Savon Osuuspankissa olevien pankkitilien FI04 5271 5240 1149 59 ja FI55 5271 5260 9065 73 tilinkäyttöoikeudet annetaan Ristiinan yhteiskoulun rehtori Matti Hämäläiselle ja Ristiinan yhteiskoulun koulusihteeri Mirja Luntiselle. Samalla tilinkäyttöoikeudet poistetaan Reijo Särkältä ja Johanna Mäkelältä.

Talouspalveluille myönnetään oikeudet valmistella käyttöoikeuksien muutokset Suur-Savon Osuuspankin kanssa.

Päätös

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (rahaston puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat