Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 427 Elintarvikkeiden hankinta (tukkutuotteet, marjapakasteet, tuore kala ja kalapakasteet, valmisruoka ja mehukeitot, leipomopakasteet) ajalla 1.4.2020-31.3.2024

MliDno-2019-2103

Valmistelija

  • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi
  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta- arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarengas, jonka muodostavat Mikkelin kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ESSOTE, Hirvensalmen kunta, Kangasniemen kunta, Otavia, Mäntyharjun kunta, Palvelukeskus Kuharanta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta, Suomen Nuoriso-opisto, Palvelutalo Annakoti ja Palvelutalo Pietarinpirtti tulevat kilpailuttamaan elintarvikkeet liitteenä olevien tarjouspyyntöluonnosten mukaisesti 1.4.2020 alkavalle sopimuskaudelle.

Elintarvikkeiden hankinta (tukkutuotteet, marjapakasteet, tuore kala ja kalapakasteet, valmisruoka ja mehukeitot, leipomopakasteet) ajalle 1.4.2020-31.3.2024:

Osatarjous 1: Tukkutuotteet: Hankintarengas tulee valitsemaan yhden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tukkutoimittajan.

Osatarjous 2-5: Marjapakasteet, tuore kala ja kalapakasteet, valmisruoka ja mehukeitot ja leipomopakasteet. Osatarajous on mahdollista kohderymissä 2-5 tuoteriveittäin ja vain osalle toimituspaikoista. Puitejärjestelyyn valitaan osatarjouksittain 3-10 kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa.

Tukkutuotteet sisältäen maito- ja lihataloustuotteet 1.4.2020-31.3.2024:

Tarjouksen pyytäjä tulee valitsemaan yhden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tukkutoimittajan. Hankinta koskee tarjouspyynnön liitteessä mainittuja pieniä päiväkoteja muutamia ESSOTE:n palvelutaloja. Hankinnassa ovat mukana Mikkelin kaupunki ja ESSOTE.

Tarkemmat tiedot osatarjousten sisällöstä ovat nähtävissä tarjouspyyntöluonnoksista.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen TAVA, TYVA, YMVA ja YRVA. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö HILMA-ilmoituskanavan kautta ja tarjouspyyntöluonnoksia koskevat kommentit on käsitelty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy elintarvikkeiden hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi tarjouspyyntöluonnosten mukaisella periaatteella sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Jarmo Autere selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat