Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 482 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli

  • kaupunkirakenneselvitykseen sisältyvistä investoinneista ja niiden suunnittelutilanteesta ja totesi, että asiaan palataan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.1.2019

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat